Vés al contingut (premeu Retorn)

Pràcticum

Pràcticum (Guia del Pràcticum)

Oferta de pràctiques

L’accés a les empreses on realitzar les pràctiques obligatòries té dues maneres possibles:

 

 • Borsa de convenis de pràctiques externes de les universitats (UPC,UPF,UB)

UPC - https://oficinavirtual.etseib.upc.edu/practiquesempresa (accés restringit)

UPF - http://campustreball.upf.edu/campustreball3/empresa-login (accés restringit)

UB - http://www.ub.edu/feinaub/Empreses_Inici.htm (accés obert)

 • A proposta de l’estudiant a través del Coordinador del Pràcticum (Professor Carlos Climent).

Tipologia pràctiques

 • Curriculars (Comptabilitzades dins el Pla d’estudis com a 12 crèdits ECTS)

La documentació necessària per la realització de les pràctiques curriculars serà la següent:

- Sol·licitud de pràctica curricular.
- Conveni Cooperació Educativa (CEE): Document vinculant entre la institució universitària, l’alumnat i l’empresa contractant. No es pot començar cap pràctica sense la seva formalització. L’haurà d’omplir l’empresa contractant juntament amb l’estudiant. El conveni no és necessari per estudiantat ja contractat o en règim d'autònoms amb l'empresa on es fan les pràctiques.

 

 • No curriculars (extracurriculars)

  No comporta matrícula, seguiment ni reconeixement de crèdits. Podran realitzar-se un màxim de 600 hores i hauran de ser obligatòriament remunerades.

  En aquest cas, és necessari el Conveni de Cooperació Educativa (CEE) i el Projecte Formatiu.

  Matrícula

  La matrícula es realitzarà al SIAE en el moment en què s'acceptin les pràctiques curriculars i es comunica per correu electrònic a l'estudiant.

  Assignació Tutor Acadèmic

  Els tutors assignables són:

  UPC Professor Carlos Climent

  UB   Professor Ramón Ferrer  i  Professora Inés Dalmau

  UPF Professor Miquel Mira

  UPF Professor Fernando García Benavides

   

   

  L’assignació es realitzarà en el moment de ser acceptada la sol·licitud i es comunicarà a l'estudiant a través de correu electrònic.

  Seguiment i Documentació

  Es realitzarà un seguiment del desenvolupament de l’activitat de la pràctica empresarial per part del Tutor de l’empresa en coordinació amb el tutor acadèmic. Informes a annexar a la memòria:

   

  Qualificació

  100% Memòria final de pràctiques (Informes formals + Sessions de tutories amb el tutor acadèmic)

   

  La nota pot ser millorada en un 20% assistint a un mínim de 4 conferències de les programades per qualsevol de les universitats participants o bé de l'INHST. Haurà de redactar un breu resum annexat a la memòria. (Més informació sobre les conferències programades).

  Lliurament i calendari

   

  El lliurament de la memòria del pràcticum al tutor acadèmic constarà d' 1 exemplar enquadernat (en paper) i una còpia en CD i pot presentar-se durant tot el curs, sempre abans de la defensa del TFM i mai més tard de la primera setmana de setembre.

  Contacte

  Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos a practiques.etseib@upc.edu